close menu

AVALUEM EL TEU CAS

El Dr. de Quintana li realitzarà un diagnòstic precís i li explicarà les opcions per recuperar la seva qualitat de vida.

+34 699 922 118 info@drdequintana.com ubicació
CONTACTE veure informació de contact

CIRURGIA COLUMNA

Les malalties que afecten la columna vertebral són una de les principals
causes de dolor, afectació de la qualitat de vida i baixa laboral.

En mans expertes i després d'un diagnòstic precís hi ha múltiples alternatives
per eliminar el dolor i tornar a la vida normal.
En la pràctica clínica habitual el Dr. de Quintana, si no hi ha signes d'alarma, procedeix a un abordatge de menys a més ja que molts pacients se'ls pot eliminar el dolor amb tècniques conservadores o mínimament invasives.

PATOLOGIES

Doctor de Quintana cirurgia espinal hèrnia discal

HÈRNIA DISCAL

FREQÜENTMENT LUMBAR O CERVICAL

L'hèrnia de disc és la sortida de material discal (nucli polpós) fora de la seva posició habitual. Si aquest material contacta amb el nervi es produeix un dolor irradiat al braç a les hèrnies cervicals i a la cama (ciàtica) en les hèrnies lumbars.

S'ha de tenir en compte que en més de el 90% de les ocasions amb tractament conservador es resol el quadre i amb el temps l'hèrnia discal tendeix a reabsorbir.

Si hi han signes d'alarma (dèficit neurològic, per exemple, peu caigut) o el dolor no millora i afecta la qualitat de vida s'aconsellen tècniques quirúrgiques ultraselectivas per alliberar l'arrel i extreure la hèrnia el que comportarà la desaparició del dolor.

Doctor de Quintana cirurgia espinal estenosi de canal

ESTENOSI DE CANAL

FREQÜENTMENT LUMBAR O CERVICAL

Aquesta malaltia degenerativa es produeix quan el canal central per on passen la medul·la i els nervis es va estrenyent i per tant comprimeix les estructures nervioses.

A nivell lumbar dóna clàssicament el que anomenem claudicació neurògena: quan el pacient al caminar ha de parar per dolor a les cames i ha de seure per poder continuar. A nivell cervical l'estenosi de canal provoca una compressió medul·lar i això ocasiona diferents símptomes, els més freqüents són el dolor i la sensació de manca de força.

Aquesta patologia requereix d'experiència en el diagnòstic per oferir el millor tractament. A nivell quirúrgic l'objectiu és descomprimir les estructures nervioses el que comporta una millora de la qualitat de vida gairebé immediata.

Doctor de Quintana cirurgia espinal discopatia

DISCOPATIA

MALALTIA DE EL DISC

Amb el temps els discos que fan la funció de coixinets entre les vertebres es poden anar desgastant. Això pot provocar mal d'esquena i de vegades fins i tot dolor irradiat a el braç (cervical) o cama (ciàtica, lumbar). Les Discopaties són una de les patologies més freqüents en la població i es donen en més freqüència en pacients amb treballs que han sigut o són exigents amb la columna.

La nostra filosofia és que no hi ha res millor que el disc d'un mateix, de manera que els nostres tractaments van encaminats a treure el dolor, però preservant el disc del pacient. Si totes les tècniques més conservadores fallen com a última alternativa tenim l'opció quirúrgica que ha d'anar individualitzada per a cada pacient:

 1. 1. Pròtesis de disc (preserva el moviment de la columna).
 2. 2. Fusió (quan hi ha hípermobilitat del segment).
Doctor de Quintana cirurgia espinal dolor facetari

DOLOR FACETARI

ARTICULACIONS DE LA COLUMNA

Les facetes són les articulacions de la columna i juntament amb el disc subjecten la columna vertebral. Els treballs exigents amb la columna: llocs de treball que requereixin estar molt temps assegut, de peu quiet, aixecar pes ... sobrecarreguen aquestes articulacions i provoquen mal d'esquena. Clàssicament és un dolor que empitjora a l'estar molt temps assegut, de peu quiet i a l'aixecar-se després de dormir. És un tipus de dolor que afecta la qualitat de vida i els pacients expliquen que no poden fer totes les coses del dia a dia que els agradaria.

El tractament d'aquesta patologia requereix d'un diagnòstic precís, el tractament seleccionat (Exemple; Rizòlisi) resulta molt efectiu i els pacients poden tornar a la seva vida normal.

Doctor de Quintana cirurgia espinal tumors espinals

TUMORS ESPINALS

TRES GRANS GRUPS

 1. 1 - TUMORES EXTRADURALS: neixen fora del teixit nerviós però a causa del seu creixement poden comprimir les estructures nervioses. El tipus més freqüent és la Metàstasis.
 2. 2 - TUMORES INTRADURALS-EXTRAMEDUL-LARS:neixen per dins de les meninges i solen néixer dels propis nervis (Neurinomes) o de les meninges (Meningiomas).
 3. 3 - TUMORES INTRADURALS-INTRAMEDUL-LARS:neixen pròpiament de la medul·la espinal i els dos més freqüents són els Astrocitomes i Ependimomes.
  Són lesions que poden ser extremadament complexes, requereix una gran experiència en la Neuro-Oncologia i dels últims avenços tecnològics per aconseguir la resecció completa amb la màxima seguretat.
Doctor de Quintana cirurgia espinal escoliosi

ALTERACIÓ DE LA CURVATURA DE LA COLUMNA

ESCOLIOSI

En ocasions, més accentuat en l'etapa de creixement, la columna no adquireix la curvatura òptima i es pot desviar el que ocasiona la sobrecàrrega de diferents estructures i dolor.

En aquesta patologia és imprescindible un treball de potenciació muscular i teràpia postural per a una millora significativa del dolor. Si tot i això, el dolor persisteix o afecten la qualitat de vida cal ser molt selectiu en les tècniques emprades per millorar el dolor i no alterar més la curvatura de la columna.

En pocs casos i seleccionats s'ha de realitzar una cirurgia per restablir la curvatura de la columna.

Doctor de Quintana cirurgi espinal traumatismes vertebrals

TRAUMATISMES VERTEBRALS

FRACTURAS D´UNA O MÉS VERTEBRES

Els accidents (trànsit, esportius ...) o les caigudes poden provocar la fractura d'una o més vertebres. En aquests casos és essencial un correcte diagnòstic per valorar l'estabilitat de la columna i la integritat de la medul·la espinal i / o nervis. Un cop realitzada una precisa avaluació s'elaborarà un pla terapèutic individualitzat.

Els tractaments van des de realitzar repòs + cotilla + rehabilitació posterior, cimentació de la vertebra fins a diferents tècniques de fixació quan hi ha una inestabilitat.

El tractament té 3 objectius: conservar o recuperar les estructures nervioses, estabilitzar el segment afectat evitant deformitats i eliminar el dolor que provoca.

INNOVACIÓ

play play

RIZÒLISIS + PRP

ELIMINA EL DOLOR FACETARI I REGENERA LES ARTICULACIONS

La rizòlisi és una tècnica molt efectiva que permet eliminar el dolor que ve de les articulacions de la columna (dolor facetari). És un procediment ambulatori (no requereix ingrés), amb una gran efectivitat i seguretat.

Actualment, no només busquem eliminar el dolor sinó que hi ha tècniques per regenerar les articulacions de la columna. El PRP (Plasma Rico en Plaquetes) s'aconsegueix amb el centrifugat de la pròpia sang del pacient i es pot injectar a les facetes durant el mateix procediment. La funció daquests factors de creixement és restaurar l’articulació de la columna i desinflamar-la perquè els efectes beneficiosos de la rizòlisis durin més temps.

Doctor de Quintana cirurgia espinal discolisi

DISCOLISIS

MILLORAR EL DOLOR QUE VE DEL DISC

La discolisis és un procediment encaminat a millorar el dolor que ve del disc.

A més, a través de la cànula de treball podem fins i tot extreure hèrnies discals contingudes i ampliar el canal com podem observar a la fotografia.

És una tècnica que requereix experiència en tècniques mínimament invasives i de dolor per aconseguir els millors resultats.

play play

CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA

ALTERNATIVA A LA CIRURGIA CLÀSSICA

Una alternativa a la cirurgia clàssica de columna són les tècniques mínimament invasives. Aquest conjunt de tècniques van encaminades a realitzar el mateix procediment que es faria de la forma clàssica però a través de petites incisions i dilatadors. Això ens permet preservar la musculatura de la columna, minimitzar la pèrdua sanguínia en la cirurgia, disminuir el dolor postoperatòri i accelerar la recuperació de la cirurgia.

play play

PRÒTESIS DE DISC

SUBSTITUCIÓ DEL DISC VERTEBRAL

En ocasions el disc vertebral està tan afectat que requereix de la seva substitució.
Les pròtesis de disc són una gran eina terapèutica ja que ens permet substituir el disc preservant el moviment de la columna.

A nivell cervical és una tècnica àmpliament emprada. No obstant això, a nivell lumbar l'abordatge és més complex, requereix d'una corba d'aprenentatge i experiència per aconseguir els millors resultats possibles.

Doctor de Quintana cirurgi espinal neurofisiologia intraoperatória

NEUROFISIOLOGIA INTRAOPERATÒRIA

AVALUACIÓ INTRAOPERATÓRIA DE MEDUL·LA I NERVIS

Les operacions de columna han de ser segures i això ho aconseguim a través de la Neurofisiologia intraoperatòria.

El neurofisiòleg durant la cirurgia va realitzant potencials motors i sensitius que ens permeten avaluar intraoperatoriamente la medul·la i els nervis per evitar danys dels mateixos. És una tècnica imprescindible en afectacions medul·lars i recomanable per al control de les arrels nervioses.

Es requereix de gran experiència i un treball coordinat entre el neurocirurgià i el neurofisiòleg per a una correcta interpretació de les dades.

Dr de Quintana cirurgia espinal Neuronavegació Cirurgia endoscòpica Ozonoteràpia Ecografia Navegada per a tumors espinals

ALTRES TÈCNIQUES

 1. Neuronavegació (GPS columna).
 2. Cirurgia endoscòpica.
 3. Ozonoteràpia.
 4. Ecografia Navegada pers tumors espinals

FAQ´S

01 Què passa quan em vaig a casa després d'una operació de columna? ¿Cures?
A nivell general, s'aconsella una vida tranquil·la sense esforços durant un mes que és el temps que triga a cicatritzar la musculatura. L'estar massa temps assegut o de peu quiet no es sol tolerar bé pel que, es recomana caminar o estar estirat en una posició còmoda. Altres coses a tenir en compte:
 1. Ferida: requereix neteja i cura diària + apòsit. Els punts es solen retirar als 7-10 dies segons evolució.
 2. Fàrmacs: seguiu les indicacions del seu neurocirurgià per al tractament de dolor, inflamació ...
 3. Visites de control: es sol realitzar una visita als 7-10 dies de l'operació per a la retirada dels punts. La següent és a el mes de la cirurgia, freqüentment amb una radiografia. Posteriorment, els intervals de les consultes poden variar segons evolució.
ver respuesta
02 És segura una cirurgia de columna?
Amb experiència i els avenços tecnològics que tenim avui dia la cirurgia de columna és segura. No obstant això, no deixa de ser una operació i té uns possibles riscos: infecció, sagnat, fístula de líquid o problemes amb la ferida el que comporta un augment de risc d'infecció, malposició del material implantat i lesió nerviosa (Avui dia molt poc freqüent (menys de l'1% dels casos)) ja que quan és necessari disposem de tècniques com la neurofisiologia intraoperatòria per al control de les estructures nervioses.
ver respuesta
03 Quant temps he d'estar ingressat? ¿I de baixa?
El temps d'ingrés dependrà del procediment i l'evolució. Igualment, a mi m'agrada dir als meus pacients que estaran ingressats el temps que necessitin fins a trobar-se bé per estar a casa.
A nivell general, aquests serien els temps mitjans:
 1. Tècnica de dolor tipus rizòlisi: no requereix ingrés, ambulatori.
 2. Hèrnia discal simple: 2-3 dies
 3. Cirurgia de columna instrumentada (exemple fixació): 5-6 dies
El temps de baixa pot variar depenent de molts factors: temps que el pacient té el dolor, tipus de cirurgia, lloc de treball ....
A grans trets, ens cal un mes perquè cicatritzi la musculatura i posteriorment s'aconsella realitzar rehabilitació un mínim de dues setmanes, ideal un mes. Pel que la baixa mitjana són 1,5 - 2 mesos, però poden ser molt variables ja que en ocasions es requereix de més temps de rehabilitació per preparar el pacient per a l'activitat laboral.
ver respuesta
04 ¿Després d'una operació de columna lumbar he de portar faixa?
A les cirurgies que es basen en la fixació és necessària.
En hèrnies discals simples no cal, encara que de vegades la recomano per donar més seguretat al pacient i controlar millor el dolor.
Se sol portar un mes i si les radiografies són correctes es va retirant de mica en mica.
No és convenient portar molt de temps la faixa ja que el seu ús crònic atròfia la musculatura.
ver respuesta
05 ¿Després d'una operació de columna cervical he de portar collarí?
Si s'ha col·locat una pròtesi no cal, encara que de vegades el pacient agraeix un collar tou per descarregar la musculatura cervical i millorar el dolor.
Quan s'implanta una caixa (fusió) és necessari portar un collaret rígid pel dia i tou a la nit.
Al mes de la cirurgia amb un control radiològic es va retirant de mica en mica.
Com en la pregunta anterior, no és convenient portar massa temps el collarí ja que pot atrofiar la musculatura.
ver respuesta

CONTACTE

información de contacto

AVALUEM EL TEU CAS

EL Dr. de Quintana li realitzarà un diagnòstic precís i li explicarà les opcions per recuperar la seva qualitat de vida.

+34 699 922 118 info@drdequintana.com ubicació
contacta por teléfono

contacta por whatsapp
subir